Aktuality

11. Augusta 2021

Hlasovanie predsedu tematickej komisie

28. Júla 2021

Schválená Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

13. Júla 2021

Rada partnerstva
Košického samosprávneho kraja

1. Júla 2021

Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja

30. Júna 2021

Tematická komisia pre rozvoj vidieka Košického kraja

29. Júna 2021

Tematická komisia pre školstvo a šport Košického kraja

24. Júna 2021

Tematická komisia pre cieľ politiky súdržnosti 1

23. Júna 2021

Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja

22. Júna 2021

Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo Košického kraja

16. Júna 2021

Zasadnutie Tematickej komisie pre životné prostredie Košického kraja

2. Júna 2021

Zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva

5. Mája 2021

Vytvorili sme Tematické komisie pre transformáciu regiónu

24. September 2020

Košice (pre okresy Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)

23. September 2020

Rožňava

21. September 2020

Trebišov