Dotazník k príprave stratégie kraja na obdobie 2021 - 2027

Košický samosprávny kraj sa pripravuje na nové programovacie obdobie. Súčasťou prípravy je aj nastavenie a vyladenie strategických plánov, ktoré na krajskej úrovni formálne reprezentuje prostredníctvom národnej legislatívy Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja spolu s Územným plánom a prostredníctvom legislatívy EÚ tzv. Integrovaná územná stratégia. Košický samosprávny kraj otvára programovanie novej stratégie a pozýva aj odbornú aj laickú verejnosť na diskusiu k týmto základným strategickým dokumentom zameraných na rozvoj košického kraja. Po doterajších skúsenostiach z nenaplnených cieľov a veľkých očakávaniach budú pri nastavení novej stratégie kraja použité také transparentné postupy, aby do procesu prípravy mohli byť zapojení všetci dôležití partneri nielen miestne samosprávy, ale aj socio-ekonomickí partneri z neziskového, podnikateľského či akademického sektora. Týmto pozývame všetkých partnerov zastupujúcich záujmy našich obyvateľov do diskusie a prípravy novej stratégie košického kraja.

Vyberte Váš okres *


Otázka 1: Ktoré 3 problémy v rámci okresu Vy považujete za najdôležitejšie? *

V odpovedi je potrebné vlastným slovami popísať najzávažnejšie problémy, ktoré si vyžadujú vyššiu pozornosť aj na krajskej úrovni, pretože presahujú možnosti riešenia na úrovni starostov a primátorov.

Otázka 2: Čo a ako navrhujete riešiť v priebehu najbližších 5. rokov vo Vašom okrese?

V odpovedi môžete uviesť návrhy ako by bolo možné vyriešiť kritické problémy okresu, ale uveďte aj rozvojové námety, ktoré by mohli byť pre zvyšovanie kvality života občanov veľmi prínosné.

Otázka 3: Poznáte aspoň jednu výhodu/silnú stránku okresu, ktorú sa oplatí rozvíjať? *

V odpovedi je vhodné uviesť také prednosti (potenciál) okresu, ktoré môžu urobiť Váš okres lukratívnejším a môžu byť pridanou hodnotu pre občanov okresu.

Otázka 4: Aké sú Vaše možnosti zapojenia sa do implementácie stratégie? *

Podľa Vás, akú dôležitosť má diskusia o plánovaní rozvojových aktivít v regióne? *

Názov organizácie *

Uveďte názov organizácie, ktorú zastupujete.