Rada partnerstva / Aktuality / Hlasovanie predsedu tematickej komisie

Hlasovanie predsedu tematickej komisie

Vážení členovia Rady partnerstva,

V júlovom mesiaci prebiehalo hlasovanie predsedov do tematických komisií Rady partnerstva. Zvolený boli nasledujúci kandidáti, ktorý získali nadpolovičnú väčšinu hlasov hlasujúcich členov danej tematickej komisie.
Výsledky hlasovania predsedov tematických komisií:

 • Predsedom Tematickej komisie pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo sa stal
 • PhDr. Peter Dringuš – referent zdravotníctva Košického samosprávneho kraja.

 • Predsedom Tematickej komisie pre udržateľnú dopravu sa stal
 • Ing. Dušan Tomaško – SPR Hnilec, primátor mesta Gelnica.

 • Predsedom Tematickej komisie pre kultúru a cestovný ruch sa stala
 • JUDr. Lenka Vargová Jurková – výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

 • Predsedom Tematickej komisie pre životné prostredie sa stal
 • Ing. Slavomír Zubriczky – SPR Gemer, starosta obce Jablonov nad Turňou.

 • Predsedom Tematickej komisie pre školstvo a šport sa stal
 • Ing. Slavomír Kožár, MBA – vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja.

 • Predsedom Tematickej komisie pre rozvoj vidieka sa stala
 • Ing. Zuzana Záborská – SPR Spiš, MAS MILOJ Spiš.

 • Predsedom Tematickej komisie pre cieľ politiky súdržnosti 1 sa stala
 • Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. –riaditeľka EZÚS- Via Carpatia.

 • Práva a povinnosti predsedu tematickej komisie podľa Štatútu Rady partnerstva Košického kraja:
  ,,Tematickú komisiu vedie jej predseda, ktorého volia členovia Tematickej komisie. Tematická komisia najmä:
  a) volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý môže byť prizývaný na Predsedníctvo s poradným hlasom“

  Harmonogram:
  8/2021- V priebehu augustového mesiaca skontrolujeme vyplnenie projektových zámerov.
  9-10/2021- Na jeseň plánujeme organizovanie stretnutí ohľadom prípravy investičných balíčkov.

  Zoznam členov tematických komisií Rady partnerstva nájdete tu: Zoznam členov Rady partnerstva

  Ďakujeme za spoluprácu.  publikoval: Admin

  Späť na domov

  Súvisiace články


  Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo Košického kraja
  22. Júna 2021 soc-zdravotnictvo.jpg
  Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja
  1. Júla 2021 kultura-cr.jpg
  Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva
  2. Júna 2021 zasadnutie3.jpg