Rada partnerstva / Aktuality / Integrovaná územná stratégia (IÚS)

Integrovaná územná stratégia (IÚS)

radapartnerstva

Rada partnerstva bude v novom programovom období zohrávať kľúčovú úlohu pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie. Vytvorená bude na úrovni každého samosprávneho kraja. Integrované územné stratégie budú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rady, ako aj odporúčaní Európskeho výboru regiónov, rozvojové stratégie územia. Za vytvorenie IÚS pre Košický samosprávny kraj bude zodpovedná Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja. Okrem toho bude Rada partnerstva zodpovedná aj za zostavenie zásobníka projektov, ktoré by sa v novom programovom období mali na území Košického kraja realizovať.

Integrovaná územná stratégia (IÚS) je pripravovaná v spolupráci miest, obcí a VÚC, resp. regionálnymi združeniami ZMOS a ÚMS, štátnou správou a ostatnými socioekonomickými partnermi. Spracovanie IÚS je v gescii VÚC, koordinované Radou partnerstva, ktorú si každý kraj vytvára na regionálnej úrovni. Príprava IÚS si vyžaduje využitie inovatívnych nástrojov manažmentu regionálneho rozvoja. S touto ambíciou pristupuje aj Košický samosprávny kraj ku kreovaniu vlastnej Rady partnerstva a koordinačných štruktúr na úrovní okresov (resp. skupín obcí) tvoriacich strategicko-plánovacie regióny ako základu tvorby rozvojových stratégií.

publikoval: Admin

Späť na domov

Súvisiace články


Rožňava
23. Septembra 2020 rožňava.jpg
Košice (pre okresy Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)
24. Septembra 2020 košice.jpg
Spišská Nová Ves (pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica)
17. Septembra 2020 snv.jpg