Zasadnutia Rady partnerstva


1. 7. 2021
Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja

30. 6. 2021
Tematická komisia pre rozvoj vidieka Košického kraja

29. 6. 2021
Tematická komisia pre školstvo a šport Košického kraja

24. 6. 2021
Tematická komisia pre cieľ politiky súdržnosti 1

23. 6. 2021
Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja

22. 6. 2021
Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo Košického kraja

22. 6. 2021
Tematická komisia pre životné prostredie Košického kraja

2. 6. 2021
Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva

24. 9. 2020
Košice (pre okres Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)

23. 9. 2020
Rožňava

22. 9. 2020
Trebišov

21. 9. 2020
Košice (pre okres Košice-okolie)

18. 9. 2020
Michalovce (pre okresy Michalovce a Sobrance)

17. 9. 2020
Spišská Nová Ves (pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica)