Projektové námety

Námety sú predkladané aktérmi regionálneho rozvoja a postupne spracovávané z dotazníkového zberu. Ak máte záujem prispieť do dotazníka vlastným námetom, tak dotazník je dostupný tu.

Oblasť Názov Popis Okres