Rada partnerstva / Aktuality / Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja

Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja

rada-partnerstva-obdobie.jpg
zasadnutie3.jpg
politika3.jpg
zasadnutie6.jpg
zasadnutie2.jpg
politika1.jpg
doprava2.jpg
zasadnutie.jpg
zasadnutie_20.jpg

Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja sa v priebehu celého júna zúčastňoval na výjazdových rokovaniach do šiestich strategicko-plánovacích regiónov: Gemer, Hnilec, Spiš, Abov, Dolný Zemplín: Trebišovsko a Dolný Zemplín: Sobranecko-Michalovsko.

Strategicko – plánovacie regióny boli vytvorené v rámci Rady Partnerstva Košického kraja, ktorá predstavuje inštitucionálny mechanizmus pri definovaní územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie. Integrovaná územná stratégia bude slúžiť na zabezpečenie integrovaného územného rozvoja, ktorý bude podporený z finančných nástrojov EÚ.

Vybrali sme sa do regiónov za starostami, primátormi, odborníkmi, ale aj podnikateľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, aby sme spojili hlavy dokopy a začali rozvíjať náš kraj nielen z krajského mesta, ale priamo v území. Nechceme robiť rozhodnutia od stola, a preto sme sa rozhodli vycestovať do regiónov a hľadať riešenia priamo v teréne.

Na to, aby sme čo najlepšie vedeli identifikovať problémy, potreby a kľúčové investície rozvoja pre náš kraj, však potrebujeme spolupracovať. Z tohto dôvodu sme do tematických komisii vyberali zástupcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho kraja, ktorí sú aktívni a chcú spolu s nami rozhýbať náš kraj.

Rada partnerstva má sedem tematických komisií, ktoré absolvovali zasadnutia nasledovne.
2. júna 2021 sa konalo Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva v Košiciach. Toto úvodné zasadnutie odštartovalo výjazdové rokovania tematických komisií Rady partnerstva.

Výjazdy do regiónov sa uskutočnili :
16.6.2021 Tematická komisia pre životné prostredie v Sobranciach
22.6.2021 Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo v Spišskej Novej Vsi
23.6.2021 Tematická komisia pre udržateľnú dopravu v Kechneci
24.6.2021 Tematická komisia pre cieľ politiky a súdržnosti 1 v Košiciach
29.6.2021 Tematická komisia pre školstvo a šport v Trebišove
30.6.2021 Tematická komisia pre rozvoj vidieka v Jablonove nad Turňou
01.7.2021 Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch v Gelnici.

V mene odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, by sme sa radi touto cestou poďakovali za aktívnu účasť všetkých zúčastnených členov. Stretnutia z dôvodu pandémie boli hybridného charakteru a celkovo sa na všetkých zasadnutiach stretlo viac ako 300 ľudí.

Cieľom stretnutí bolo informovať prítomných ako bude vyzerať nové programové obdobie 2021-2027, predstaviť priority a smerovanie Košického samosprávneho kraja vo všetkých oblastiach tematických komisií a vyzvať všetkých partnerov k aktívnej kooperácií pri zbere potrieb a projektových zámerov z územia.

Na našom kraji nám záleží a preto do procesu prípravy sme zapojili všetkých dôležitých ľudí nielen miestne samosprávy, ale aj socio- ekonomických partnerov z neziskového, podnikateľského či akademického sektora. Týmto pozývame všetkých partnerov zastupujúcich záujmy našich obyvateľov do aktívnej prípravy a participácie pri príprave novej integrovanej územnej stratégie Košického kraja.

Predmetom našich ďalších stretnutí bude zber potrieb, podnetov a projektových zámerov z územia, ktoré bude prebiehať v nasledujúcich mesiacoch. Za týmto účelom bol vytvorený excelovský formulár , ktorý nájdete na našej webovej stránke, prípadne na nasledujúcom linku:
ksk.prieskum.online/radapartnerstva/dokumenty

Za účelom zefektívnenia zberu projektových zámerov by sme chceli požiadať o vyplnenie excelovského súboru do konca júla 2021.Vyplnené excelovské formuláre zasielajte na emailovú adresu:radapartnerstva@vucke.sk.V prípade otázok je Vám plne k dispozícii sekretariát Rady partnerstva:

www.ksk.prieskum.online/radapartnerstva

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke rady partnerstva:

www.ksk.prieskum.online/radapartnerstva

Dokumenty na stiahnutie

Projektové zámery
Postup pre vypĺňanie projektových zámerov KSK

publikoval: Admin

Späť na domov

Súvisiace články


Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva
2. Júna 2021 zasadnutie3.jpg
Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja
1. Júla 2021 kultura-cr.jpg
Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja
23. Júna 2021 udrzatelnu-dopravu.jpg