Rada partnerstva / Aktuality / Schválená Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Schválená Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

radapartnerstva

Rada Partnerstva na svojom 1.ustanovujúcom zasadnutí schválila Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR KSK vrátane IÚS KK aj so zapracovanými pripomienkami od jednotlivých členov. Zapracované boli všetky pripomienky, ktoré sme obdržali od členov Rady Partnerstva.

Schválená vstupná správa bola zaslaná na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na pripomienkovanie.

Na základe príručky z MIRRI SR, vstupná správa schválená Radou Partnerstva je predložená na MIRRI a zároveň je predložená Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja. Vstupná správa Košického kraja prešla pripomienkovaním aj zo strany jednotlivých Ministerstiev SR, ktoré sa k nej vyjadrili a zaslali nám svoje pripomienky.

Košický samosprávny kraj schválil Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja na svojom 25. Zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného 28.júna 2021 a teda môže byť zverejnená.

Vstupnú správu nájdete TU.

Zároveň si dovolíme priložiť grafické spracovanie krokov a aktivít, ktoré prebiehali a prebiehajú na Úrade Košického samosprávneho kraja za účelom prípravy strategického dokumentu:

harmonogram.jpg

Dokumenty na stiahnutie

Neboli pridané žiadne dokumenty.

publikoval: Admin

Späť na domov

Súvisiace články


Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja
23. Júna 2021 udrzatelnu-dopravu.jpg
Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva
2. Júna 2021 zasadnutie3.jpg
Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja
1. Júla 2021 kultura-cr.jpg