Rada partnerstva / Aktuality / Tematická komisia pre rozvoj vidieka Košického kraja

Tematická komisia pre rozvoj vidieka Košického kraja

radapartnerstva

Dňa 30. júna 2021 sa v priestoroch obecného úradu v Jablonove nad Turňou konalo zasadnutie Tematickej komisie pre rozvoj vidieka Košického kraja.

Zasadnutie sa konalo online v priestoroch obecného úradu s pánom starostom Ing. Slavomírom Zubriczkým a koordinátorom danej tematickej komisie. Prizvaní boli aj členovia miestnych akčných skupín, ktorí sa zúčastnili online. Prítomných účastníkov bolo dokopy 25.

Cieľom nášho stretnutia bolo informovať Vás o aktuálnom stave nastavenia nového programového obdobia 2021-2027, predstavení priorít Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vidieka a predstavení ďalších krokov a postupov v súvislosti s prípravou a zberom projektových zámerov z  územia.

Predmetom našich ďalších stretnutí tematických komisii najmä v regiónoch budú Vaše podnety a priority (za jednotlivé SPR, sociálno- ekonomických partnerov, štátnu správu a UMR), ktoré by sme radi s Vami skonsolidovali do priloženého excelovského súboru. Excelovský dokument bude slúžiť na zber všetkých projektových zámerov z územia a preto by sme Vás chceli poprosiť o jeho vyplnenie.
Za účelom zefektívnenia zberu projektových zámerov by sme chceli požiadať o vyplnenie excelovského súboru do 16.7.2021. Vyplnené excelovské formuláre zasielajte na emailovú adresu: radapartnerstva@vucke.sk.

Ak ste nestihli zasadnutie môžete si prezentáciu pozrieť tu.Dokumenty na stiahnutie

Projektové zámery
Postup pre vypĺňanie projektových zámerov KSK

publikoval: Admin

Späť na domov

Súvisiace články


Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo Košického kraja
22. Júna 2021 soc-zdravotnictvo.jpg
Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja
1. Júla 2021 kultura-cr.jpg
Ustanovujúce zasadnutie Tematických komisií Rady partnerstva
2. Júna 2021 zasadnutie3.jpg